Pravila nagradne igre

Na Facebook strani Avto Rajh med 11. 1. 2021 in 25. 1. 2021 sodelujte v nagradni igri »PODARIMO LETNO VINJETO 2021« in se potegujte za 1x letno vinjeto. Letna vinjeta za osebne avtomobile bo podeljena med sodelujoče na Facebook strani, ki izpolnijo vse pogoje, zapisane v nagradni igri.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »PODARIMO LETNO VINJETO 2021«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Podarimo letno vinjeto 2021« na Facebook strani Avto Rajh je podjetje AVTO RAJH d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju organizator).

2. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
 • niso pravne osebe in niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju AVTO RAJH d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, 9240 Ljutomer.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

3. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od:

 • 11. 1. 2020 od 11:00 do vključno 25. 01. 2021 do 22:00:00 ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev nagradne igre »Podarimo letno vinjeto 2021«

4. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal nagrajenca, ki bo prejel:

 • 1x letna vinjeta za bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega v vrednosti 110 EUR.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

5. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

Facebook:

 • všečkati in deliti objavo »Podarimo letno vinjeto 2021« na Facebook strani Avto Rajh (objavljeno 11. 1. 2021 ob 11.55)
 • všečkati profil Avto Rajh
 • v komentarju označiti tri prijatelje

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko samo enkrat.

6. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator do:

 • 26. 01. 2020 naključno izžrebal 1 nagrajenca

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajenca objavil pod posamezno Facebook objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzove, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, kontaktno telefonsko številko in davčno številko. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

8. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

9. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, davčno številko, kontaktno telefonsko številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: dusan@avtorajh.si.

10. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
 • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

11. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook objavo »Podarimo letno vinjeto 2021«, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 11.1.2021 na Facebook strani www.facebook.com/avtorajh, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu posamezne Facebook objave organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook ali Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Avto Rajh d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: dusan@avtorajh.si

Murska Sobota, 11. 1. 2021

Med vsemi komentarji, prispelimi do ponedeljka, 25. 01. 2021, do 22. ure, bo organizator v treh delovnih dneh od dneva zaključka Facebook nagradne igre naključno izžrebal nagrajenca, ki bo zase in za osebo, označeno v komentarju, prejel dve letni vinjeti za osebni vozili. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom, niti ni na nikakršen način sponzorirana, podpirana ali organizirana s strani Facebooka. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator. Zaposlenim v Avto Rajh d.o.o., njihovim ožjim sorodnikom in mlajšim od 18 let sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno oz. niso upravičeni do nagrad.

AVTO RAJH d.o.o.

Deli to novico:

Ostale novice

Najboljši prodajalec in serviser blagovne znamke Kia v letu 2023
Vesoljska ladja? Admiralska ladja? Čezoceanska ladja? NE! Citroën C5 X!
Tokrat je na vrsti KIA Sorento